Album: GoPro LUTs Color Grading Pack

Lut chỉnh màu dành riêng cho Gopro<br /> Tương thích với tất cả các phần mềm dựng phim

GoPro LUTs Color Grading Pack

Updated 14/12/16
166  
Loading Photos......
Loading Photos......
Xcine
Lut chỉnh màu dành riêng cho Gopro
Tương thích với tất cả các phần mềm dựng phim

Chia sẻ trang này