24HFS's Recent Activity

  1. 24HFS đã đăng chủ đề mới.

    Tìm hiểu về kỹ thuật diễn xuất của Stanislavski

    [IMG] Đối với phần lớn lịch sử đã được ghi lại, diễn xuất đơn giản chỉ là một hành động biểu diễn. Nhà hát là nơi mà các diễn viên sử...

    Diễn đàn: Nghệ thuật và chỉ đạo diễn xuất

    13/11/17 lúc 13:37