Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Cộng đồng làm phim 24 hình/s.

 1. book24h added a new album Giáo trình Nghệ thuật biểu diễn (Sách dùng cho Diễn viên).

  Tên sách: Giáo trình Nghệ thuật biểu diễn (Sách dùng cho Diễn viên). Tác giả: Lâm Hồng Đồng; Thành Đăng Khánh: dịch. Năm xuất bản: 2006....

  22/3/18 lúc 15:49
 2. book24h added a new album Giáo trình Nghệ thuật biên kịch (Dùng cho Sân khấu và Truyền hình).

  Tên sách: Giáo trình Nghệ thuật biên kịch (Dùng cho Sân khấu và Truyền hình). Tác giả: Trần Vượng. Năm xuất bản: ? Nhà xuất bản: Trường...

  22/3/18 lúc 15:48
 3. book24h added a new album Giáo trình nhạc phim (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh).

  Tên sách: Giáo trình nhạc phim (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh). Tác giả: Trần Diệu Hiền. Năm xuất bản:2013. Nhà xuất...

  22/3/18 lúc 15:47
 4. book24h added a new album Giáo trình Nhạc phim.

  Tên sách: Giáo trình Nhạc phim. Tác giả: Theodor W. Adorno, Hanns Eisler; Vũ Lương : dịch. Năm xuất bản: Nhà xuất bản: Trường Đại học...

  22/3/18 lúc 15:46
 5. book24h added a new album Kỹ thuật làm phim tài liệu.

  Tên sách: Kỹ thuật làm phim tài liệu. Tác giả: Khiu Bedli; Nguyễn Văn Tuấn: dịch từ nguyên bản tiếng Nga. Năm xuất bản: 2002. Nhà xuất...

  21/3/18 lúc 15:43
 6. book24h added 1 new photos to the album Nghiệp vụ đạo diễn làm từng cảnh một. by book24h

  Tên sách: Nghiệp vụ đạo diễn làm từng cảnh một. Tác giả: Nhiều tác giả. Năm xuất bản: 2006. Nhà xuất bản : Trường Đại học Sân khấu, Điện...

  21/3/18 lúc 15:42
 7. book24h added a new album Nghiệp vụ đạo diễn làm từng cảnh một.

  Tên sách: Nghiệp vụ đạo diễn làm từng cảnh một. Tác giả: Nhiều tác giả. Năm xuất bản: 2006. Nhà xuất bản : Trường Đại học Sân khấu, Điện...

  21/3/18 lúc 15:35
 8. book24h added a new album Nguyên lý cơ bản về điện ảnh.

  Tên sách: Nguyên lý cơ bản về điện ảnh. Tác giả: Zđan. Năm xuất bản: 2004. Nhà xuất bản : Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh. Nội dung:...

  21/3/18 lúc 15:02
 9. book24h added a new album Nhập môn về phim.

  Tên sách: Nhập môn về phim. Tác giả: Graham Robert & Heathr Wallis; Đặng Minh Liên: Dịch. Năm xuất bản: 2017. Nhà xuất bản : Trường Đại...

  21/3/18 lúc 14:44
 10. book24h added a new album Ngôn ngữ tạo hình điện ảnh trong sự phát triển của kỹ thuật Điện ảnh.

  Tên sách: Ngôn ngữ tạo hình điện ảnh trong sự phát triển của kỹ thuật Điện ảnh. Tác giả: Ngô Tạo Kim. Năm xuất bản: 2009. Nhà xuất bản :...

  21/3/18 lúc 14:29
 11. book24h added a new album Lịch sử Điện ảnh thế giới Tập 3.

  Tên sách: Lịch sử Điện ảnh thế giới Tập 3. Tác giả: Iec-gi-te-plix; Đỗ Thúy Hà: dịch theo nguyên bản tiếng Nga. Năm xuất bản: 1978. Nhà...

  21/3/18 lúc 12:28
 12. book24h added a new album Lịch sử Điện ảnh thế giới Tập 2.

  Tên sách: Lịch sử Điện ảnh thế giới Tập 2. Tác giả: Iec-gi-te-plix; Vũ Quang Chính, Đỗ Thúy Hà: dịch theo nguyên bản tiếng Nga. Năm xuất...

  21/3/18 lúc 12:24
 13. book24h added a new album Lịch sử Điện ảnh thế giới Tập 1 (1895-1927).

  Tên sách: Lịch sử Điện ảnh thế giới Tập 1 (1895-1927). Tác giả: Iec-gi-te-plix; Cao Thụy, Ngô Anh Dũng, Tuyết Minh: dịch theo nguyên bản...

  21/3/18 lúc 12:21
Đang tải...