Items from 24HFS

 1. Nghệ thuật chiếu sáng Điện ảnh - Truyền Hình

  Có ai đó đã nói ánh sáng chính là bút vẽ của người quay phim,...
  User Rating:
  5/5,
  Views:
  1104
  Updated:
  25/4/16
 2. Kỹ thuật máy quay Video cho các nhà quay phim

  Lĩnh vực công nghệ Điện ảnh - Truyền hình nói chung và ngành...
  User Rating:
  5/5,
  Views:
  1462
  Updated:
  14/4/16
 3. Miễn phí Thiết kế sơ đồ cảnh quay trên ứng dụng ShotDesigner

  ShotDesigner ứng dụng cho bạn khả năng tạo ra các đồ máy quay...
  User Rating:
  5/5,
  Views:
  1370
  Updated:
  6/8/16
 4. User Rating:
  5/5,
  Views:
  2635
  Updated:
  10/4/16
Đang tải...
Loading...