Album: Đặc trưng nghệ thuật tuồng (Hát bội)

Tên sách: Đặc trưng nghệ thuật tuồng (Hát bội)<br /> Tác giả: Mịch Quang<br /> Năm xuất bản: 1996<br /> Nhà xuất bản: Viện Sân khấu<br /> Số trang: 317tr.<br /> Nội dung: cuốn sách tập trung phân tích về kịch bản tuồng, hát tuồng, mua tuồng, nghệ thuật diễn viên tuồng và phương pháp sân khấu tuồng.<br />

Đặc trưng nghệ thuật tuồng (Hát bội)

Updated 12/4/18
581  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Đặc trưng nghệ thuật tuồng (Hát bội)
Tác giả: Mịch Quang
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Viện Sân khấu
Số trang: 317tr.
Nội dung: cuốn sách tập trung phân tích về kịch bản tuồng, hát tuồng, mua tuồng, nghệ thuật diễn viên tuồng và phương pháp sân khấu tuồng.

Chia sẻ trang này