Album: Đặc trưng nghệ thuật tuồng (Hát bội)

Tên sách: Đặc trưng nghệ thuật tuồng (Hát bội)<br /> Tác giả: Mịch Quang<br /> Năm xuất bản: 1996<br /> Nhà xuất bản: Viện Sân khấu<br /> Số trang: 317tr.<br /> Nội dung: cuốn sách tập trung phân tích về kịch bản tuồng, hát tuồng, mua tuồng, nghệ thuật diễn viên tuồng và phương pháp sân khấu tuồng.<br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Đặc trưng nghệ thuật tuồng (Hát bội)

Updated 12/4/18
581  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Đặc trưng nghệ thuật tuồng (Hát bội)
Tác giả: Mịch Quang
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Viện Sân khấu
Số trang: 317tr.
Nội dung: cuốn sách tập trung phân tích về kịch bản tuồng, hát tuồng, mua tuồng, nghệ thuật diễn viên tuồng và phương pháp sân khấu tuồng.
262

Chia sẻ trang này