Album: Đi tìm bản sắc dân tộc trong chèo: tiểu luận nghiên cứu

Tên sách: Đi tìm bản sắc dân tộc trong chèo: tiểu luận nghiên cứu<br /> Tác giả: Tất Thắng<br /> Năm xuất bản: 2001<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 326tr.<br /> Nội dung: phân tích bản sắc độc đáo của ngôn ngữ Chèo, mô hình nhân vật nữ trong thi pháp chèo cổ, sự đổi mới về thi pháp, phân tích nhân vật Xúy Vân, hình tượng con người mới trong chèo, đi tìm bản sắc dân tộc trong Thị Mầu lên chùa.<br />

Đi tìm bản sắc dân tộc trong chèo: tiểu luận nghiên cứu

Updated 12/4/18
586  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Đi tìm bản sắc dân tộc trong chèo: tiểu luận nghiên cứu
Tác giả: Tất Thắng
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 326tr.
Nội dung: phân tích bản sắc độc đáo của ngôn ngữ Chèo, mô hình nhân vật nữ trong thi pháp chèo cổ, sự đổi mới về thi pháp, phân tích nhân vật Xúy Vân, hình tượng con người mới trong chèo, đi tìm bản sắc dân tộc trong Thị Mầu lên chùa.

Tags

Actions

Chia sẻ trang này