Album: Điện ảnh của nhu cầu phát triển văn hóa

Tên sách: Điện ảnh của nhu cầu phát triển văn hóa<br /> Tác giả: Trần Thanh Hiệp<br /> Năm xuất bản: 2004<br /> Nhà xuất bản : Văn học<br /> Nội dung: Cuốn sách là tập hợp những tiểu luận, bài viết của PGS – TS Trần Thanh Hiệp, một trong những gương mặt quen thuộc của đội ngũ nghiên cứu, lý luận phê bình, sáng tác và giảng dạy còn rất nhiều khiêm nhường ở nước ta hiện nay<br />

Điện ảnh của nhu cầu phát triển văn hóa

Updated 9/4/18
511  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Điện ảnh của nhu cầu phát triển văn hóa
Tác giả: Trần Thanh Hiệp
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản : Văn học
Nội dung: Cuốn sách là tập hợp những tiểu luận, bài viết của PGS – TS Trần Thanh Hiệp, một trong những gương mặt quen thuộc của đội ngũ nghiên cứu, lý luận phê bình, sáng tác và giảng dạy còn rất nhiều khiêm nhường ở nước ta hiện nay

Actions

Chia sẻ trang này