Album: Điển cố văn học trong chèo cổ

Tên sách: Điển cố văn học trong chèo cổ<br /> Tác giả: Đinh Quang Trung<br /> Năm xuất bản: 2014<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 256tr.<br /> Nội dung: phân tích điển cố và từ ngữ lịch sử trong tích Quan Âm Thị Kính, Trương Viên, Lưu Bình Dương Lễ, Kim Nham…và các làn điệu chèo cổ khác.<br />

Điển cố văn học trong chèo cổ

Updated 12/4/18
583  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Điển cố văn học trong chèo cổ
Tác giả: Đinh Quang Trung
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 256tr.
Nội dung: phân tích điển cố và từ ngữ lịch sử trong tích Quan Âm Thị Kính, Trương Viên, Lưu Bình Dương Lễ, Kim Nham…và các làn điệu chèo cổ khác.

Chia sẻ trang này