Album: Đường trường chông chênh: Phê bình và tiểu luận

Tên sách: Đường trường chông chênh: Phê bình và tiểu luận<br /> Tác giả: Đôn Truyền<br /> Năm xuất bản: 2001<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 142tr.<br /> Nội dung: gồm những bài phê bình của tác giả về nghệ thuật tuồng chèo qua một số kịch bản của tác giả và những nghiên cứu về sự phát triển của tuồng chèo trong cơ chế thị trường hiện nay.<br />

Đường trường chông chênh: Phê bình và tiểu luận

Updated 12/4/18
582  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Đường trường chông chênh: Phê bình và tiểu luận
Tác giả: Đôn Truyền
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 142tr.
Nội dung: gồm những bài phê bình của tác giả về nghệ thuật tuồng chèo qua một số kịch bản của tác giả và những nghiên cứu về sự phát triển của tuồng chèo trong cơ chế thị trường hiện nay.

Chia sẻ trang này