Album: Đường trường phải chiều

Tên sách: Đường trường phải chiều<br /> Tác giả: Trần Đình Ngôn<br /> Năm xuất bản: 1993<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 200tr.<br /> Nội dung: Nghiên cứu quá trình phát triển của chèo. Đặc trưng ngôn ngữ chèo. Văn học chèo. Nghệ thuật biểu diễn hát và múa, trang trí và đạo cụ trong chèo. Hề chèo. Nhược điểm của chèo. Vấn đề nghệ thuật chèo và khán giả ngày nay.<br />

Đường trường phải chiều

Updated 11/4/18
579  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Đường trường phải chiều
Tác giả: Trần Đình Ngôn
Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 200tr.
Nội dung: Nghiên cứu quá trình phát triển của chèo. Đặc trưng ngôn ngữ chèo. Văn học chèo. Nghệ thuật biểu diễn hát và múa, trang trí và đạo cụ trong chèo. Hề chèo. Nhược điểm của chèo. Vấn đề nghệ thuật chèo và khán giả ngày nay.

Chia sẻ trang này