Album: Nghề quay phim

Công nghệ và kĩ thuật hình ảnh của vô tuyến truyền hình đang phát triển từng ngày, đến nỗi những gì ta hiểu biết hôm nay đến ngày mai đã lạc hậu. Kĩ thuật số trong bức ảnh và truyền hình đã tạo ra bước nhảy vọt trong sản xuất chương trình, công việc kiên trì và hậu kỳ của các đoạn phim. Phương tiện ghi hình, bàn dựng hình thế hệ mới đã làm thay đổi những phương cách ghi hình và tạo hình mới mẻ. Thôi điểm chấp bút quyển sách này đã hơn 20 năm, nhưng tác giả đã nêu trong trận đội của mình những thiết bị mà đến hôm nay vẫn còn mới mẻ và hiện đại như tàu lượn quay phim, Steadicam, cáp treo... mặt khác, dù cuốn sách viết về nghề quay phim truyền hình nhưng tác giả luôn dựa vào những căn nguyên của ngôn ngữ điện ảnh để diễn giải kiến thức tạo hình. Bên cạnh việc khái quát những kiến thức chung, Ông còn đi vào cụ thể một cách hấp dẫn khi phân tích đến những bài tập tĩnh vật, chân dung hay phỏng vấn phóng sự truyền hình.<br /> <br /> Chúng tôi có dịp giới thiệu, vận dụng một số kiến thức thực hành cũng như chức rất nhiều khái niệm của tác giả từ cuốn sách này khi giảng dạy nghiệp vụ quay phim tại các lớp học quay phim của sinh viên quay phim điện ảnh và truyền hình trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Tính hiệu quả trong các bài giảng và những hữu ích từ những dẫn luận của tác giả khiến tôi mong muốn phổ biến cuốn sách nghề quay phim đến tất cả các bạn đọc trong nghề.<br /> <br /> Hy vọng cuốn sách này là cần thiết khi đến tay các bạn. Dẫu chỉ thấy hiện một phần quan trọng trong kiến thức đồ sộ của chuyên ngành quay phim điện ảnh và truyền hình nhưng nó sẽ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp. Sau nữa, đây là tấm lòng của một nhà quay phim nhà sư phạm của truyền hình Nga muốn chia sẻ với những người làm nghề. Chúng tôi cũng trân trọng và mong muốn được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc và các đồng nghiệp.<br /> Nhà quay phim nghệ sĩ yêu Tú Phạm Thanh Hà<br /> Trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội

Nghề quay phim

Updated 3/9/21
650  
Loading Photos......
Loading Photos......
24HFS
Công nghệ và kĩ thuật hình ảnh của vô tuyến truyền hình đang phát triển từng ngày, đến nỗi những gì ta hiểu biết hôm nay đến ngày mai đã lạc hậu. Kĩ thuật số trong bức ảnh và truyền hình đã tạo ra bước nhảy vọt trong sản xuất chương trình, công việc kiên trì và hậu kỳ của các đoạn phim. Phương tiện ghi hình, bàn dựng hình thế hệ mới đã làm thay đổi những phương cách ghi hình và tạo hình mới mẻ. Thôi điểm chấp bút quyển sách này đã hơn 20 năm, nhưng tác giả đã nêu trong trận đội của mình những thiết bị mà đến hôm nay vẫn còn mới mẻ và hiện đại như tàu lượn quay phim, Steadicam, cáp treo... mặt khác, dù cuốn sách viết về nghề quay phim truyền hình nhưng tác giả luôn dựa vào những căn nguyên của ngôn ngữ điện ảnh để diễn giải kiến thức tạo hình. Bên cạnh việc khái quát những kiến thức chung, Ông còn đi vào cụ thể một cách hấp dẫn khi phân tích đến những bài tập tĩnh vật, chân dung hay phỏng vấn phóng sự truyền hình.

Chúng tôi có dịp giới thiệu, vận dụng một số kiến thức thực hành cũng như chức rất nhiều khái niệm của tác giả từ cuốn sách này khi giảng dạy nghiệp vụ quay phim tại các lớp học quay phim của sinh viên quay phim điện ảnh và truyền hình trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Tính hiệu quả trong các bài giảng và những hữu ích từ những dẫn luận của tác giả khiến tôi mong muốn phổ biến cuốn sách nghề quay phim đến tất cả các bạn đọc trong nghề.

Hy vọng cuốn sách này là cần thiết khi đến tay các bạn. Dẫu chỉ thấy hiện một phần quan trọng trong kiến thức đồ sộ của chuyên ngành quay phim điện ảnh và truyền hình nhưng nó sẽ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp. Sau nữa, đây là tấm lòng của một nhà quay phim nhà sư phạm của truyền hình Nga muốn chia sẻ với những người làm nghề. Chúng tôi cũng trân trọng và mong muốn được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc và các đồng nghiệp.
Nhà quay phim nghệ sĩ yêu Tú Phạm Thanh Hà
Trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội

Actions

Chia sẻ trang này