Album: Nghệ thuật múa chèo

Tên sách: Nghệ thuật múa chèo<br /> Tác giả: Lê Ngọc Canh<br /> Năm xuất bản: 2003<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 151tr.<br /> Nội dung: trình bày nguồn gốc, vai trò, ý nghĩa, phân loại, hệ thống, tập hợp quy tụ những đặc điểm múa và quy luật múa trong chèo. <br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Nghệ thuật múa chèo

Updated 12/4/18
598  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nghệ thuật múa chèo
Tác giả: Lê Ngọc Canh
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 151tr.
Nội dung: trình bày nguồn gốc, vai trò, ý nghĩa, phân loại, hệ thống, tập hợp quy tụ những đặc điểm múa và quy luật múa trong chèo.
262

Chia sẻ trang này