Album: Nghệ thuật múa chèo

Tên sách: Nghệ thuật múa chèo<br /> Tác giả: Lê Ngọc Canh<br /> Năm xuất bản: 2003<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 151tr.<br /> Nội dung: trình bày nguồn gốc, vai trò, ý nghĩa, phân loại, hệ thống, tập hợp quy tụ những đặc điểm múa và quy luật múa trong chèo. <br />

Nghệ thuật múa chèo

Updated 12/4/18
598  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nghệ thuật múa chèo
Tác giả: Lê Ngọc Canh
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 151tr.
Nội dung: trình bày nguồn gốc, vai trò, ý nghĩa, phân loại, hệ thống, tập hợp quy tụ những đặc điểm múa và quy luật múa trong chèo.

Chia sẻ trang này