Album: Nhạc tuồng

Tên sách: Nhạc tuồng<br /> Tác giả: Đào Duy Kiền; Nguyễn Gia Thiện<br /> Năm xuất bản: 2008<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 144tr.<br /> Nội dung: khái quát lịch sử hát tuồng ở Việt Nam, các điểm chung về trống – kèn – nhị; trống chiến; nghệ thuật sử dụng kèn tuồng; nhị tuồng; những bài giảng chính của từng nhạc cụ trống – kèn – nhị. Vấn đề kế thừa và phát triển nhạc tuồng ở Nhà hát Tuồng Đào Tấn những thành công và bất cập.<br />

Nhạc tuồng

Updated 11/4/18
576  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nhạc tuồng
Tác giả: Đào Duy Kiền; Nguyễn Gia Thiện
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 144tr.
Nội dung: khái quát lịch sử hát tuồng ở Việt Nam, các điểm chung về trống – kèn – nhị; trống chiến; nghệ thuật sử dụng kèn tuồng; nhị tuồng; những bài giảng chính của từng nhạc cụ trống – kèn – nhị. Vấn đề kế thừa và phát triển nhạc tuồng ở Nhà hát Tuồng Đào Tấn những thành công và bất cập.

Chia sẻ trang này