Album: Nhạc tuồng

Tên sách: Nhạc tuồng<br /> Tác giả: Đào Duy Kiền; Nguyễn Gia Thiện<br /> Năm xuất bản: 2008<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 144tr.<br /> Nội dung: khái quát lịch sử hát tuồng ở Việt Nam, các điểm chung về trống – kèn – nhị; trống chiến; nghệ thuật sử dụng kèn tuồng; nhị tuồng; những bài giảng chính của từng nhạc cụ trống – kèn – nhị. Vấn đề kế thừa và phát triển nhạc tuồng ở Nhà hát Tuồng Đào Tấn những thành công và bất cập.<br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Nhạc tuồng

Updated 11/4/18
576  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nhạc tuồng
Tác giả: Đào Duy Kiền; Nguyễn Gia Thiện
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 144tr.
Nội dung: khái quát lịch sử hát tuồng ở Việt Nam, các điểm chung về trống – kèn – nhị; trống chiến; nghệ thuật sử dụng kèn tuồng; nhị tuồng; những bài giảng chính của từng nhạc cụ trống – kèn – nhị. Vấn đề kế thừa và phát triển nhạc tuồng ở Nhà hát Tuồng Đào Tấn những thành công và bất cập.
262

Chia sẻ trang này