Album: Nửa thế kỷ Điện ảnh Việt Nam

Tên sách: Nửa thế kỷ Điện ảnh Việt Nam<br /> Tác giả: Nhiều tác giả<br /> Năm xuất bản: 2003<br /> Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin<br /> Nội dung: Cuốn sách là sự tổng hợp quá trình phát triển đầy nỗ lực của nền Điện ảnh nước nhà trong suốt 50 với nhiều bài viết cũng như công trình nghiên cứu của các nhà Điện ảnh học. Từ điện ảnh cho thiếu nhi với chặng đường dài gian nan đến chất thơ trong Điện ảnh Việt nam. Nêu ra phương thức bảo tồn và lưu trữ phim ở Việt Nam, đồng thời bàn về mấy vấn đề của lịch sử Điện ảnh nước nhà. Cuốn sách còn đề cập đến vấn đề xã hội hóa thị trường Điện ảnh, về hướng phát triển của phim truyện Việt Nam, những suy nghĩ về đào tạo điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và nhiều nội dung khác liên quan cũng được các tác giả đề cập đến trong nội dung của cuốn sách.<br />

Nửa thế kỷ Điện ảnh Việt Nam

Updated 9/4/18
514  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Nửa thế kỷ Điện ảnh Việt Nam
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin
Nội dung: Cuốn sách là sự tổng hợp quá trình phát triển đầy nỗ lực của nền Điện ảnh nước nhà trong suốt 50 với nhiều bài viết cũng như công trình nghiên cứu của các nhà Điện ảnh học. Từ điện ảnh cho thiếu nhi với chặng đường dài gian nan đến chất thơ trong Điện ảnh Việt nam. Nêu ra phương thức bảo tồn và lưu trữ phim ở Việt Nam, đồng thời bàn về mấy vấn đề của lịch sử Điện ảnh nước nhà. Cuốn sách còn đề cập đến vấn đề xã hội hóa thị trường Điện ảnh, về hướng phát triển của phim truyện Việt Nam, những suy nghĩ về đào tạo điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và nhiều nội dung khác liên quan cũng được các tác giả đề cập đến trong nội dung của cuốn sách.

Chia sẻ trang này