Album: Sân khấu truyền thống từ chức năng giáo huấn đạo đức

Tên sách: Sân khấu truyền thống từ chức năng giáo huấn đạo đức<br /> Tác giả: Tất Thắng<br /> Năm xuất bản: 2002<br /> Nhà xuất bản: Khoa học xã hội<br /> Số trang: 615tr.<br /> Nội dung: cuốn sách đi sâu tìm hiểu nghiên cứu những di sản vô giá của sân khấu truyền thống dân tộc, những biện pháp, thủ pháp của Tuồng, chèo. Chức năng giáo huấn của văn học, sân khấu, đạo đức truyền thống. Di sản sân khấu rối, hình tượng nhân vật Chèo cổ, di sản sân khấu tuồng…<br />

Sân khấu truyền thống từ chức năng giáo huấn đạo đức

Updated 12/4/18
594  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Sân khấu truyền thống từ chức năng giáo huấn đạo đức
Tác giả: Tất Thắng
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Số trang: 615tr.
Nội dung: cuốn sách đi sâu tìm hiểu nghiên cứu những di sản vô giá của sân khấu truyền thống dân tộc, những biện pháp, thủ pháp của Tuồng, chèo. Chức năng giáo huấn của văn học, sân khấu, đạo đức truyền thống. Di sản sân khấu rối, hình tượng nhân vật Chèo cổ, di sản sân khấu tuồng…

Chia sẻ trang này