Album: Tiết tấu trong dựng phim

Tiết tấu trong dựng phim là một cuốn sách về lý thuyết, thực hành dựng phim và các quá trình sáng tạo, công cụ và chức năng của tiết tấu trong dựng phim. Cuốn sách được thiết kế nhằm nâng cao khả năng sáng tạo của độc giả trong việc dựng phim bằng cách cung cấp cho họ các phương pháp phát triển trực giác nhịp nhàng, một lượng từ vựng chức năng để thảo luận về tiết tấu trong dựng phim và phân tích các loại tiết tấu trong phim và cách thức hoạt động của chúng. Có rất nhiều sách về công nghệ dựng phim, một số sách về lịch sử nghề nghiệp, nhưng rất ít sách cung cấp cho các nhà dựng phim và nhà làm phim những công cụ để công việc diễn phim của họ hiệu quả hơn. Tiết tấu trong dựng phim xem xét một số vấn đề trọng tâm của nghệ thuật làm phim: tiết tấu, một từ thường được sử dụng và hiếm khi được định nghĩa. Những ý tưởng của nó về tiếp tối là gì, nó được định hình ra sao và mục đích của nó là gì đều rất hữu ích đối với các học giả những chiều về điện ảnh, những người muốn biết phim được tạo ra như thế nào và ảnh hưởng của nó như thế nào đến khán giả và đặc biệt là đối với sinh viên và các nhà làm phim chuyên nghiệp, những người có mong muốn làm nên những bộ phim tuyệt vời.

Tiết tấu trong dựng phim

Updated 3/9/21
643  
Loading Photos......
Loading Photos......
24HFS
Tiết tấu trong dựng phim là một cuốn sách về lý thuyết, thực hành dựng phim và các quá trình sáng tạo, công cụ và chức năng của tiết tấu trong dựng phim. Cuốn sách được thiết kế nhằm nâng cao khả năng sáng tạo của độc giả trong việc dựng phim bằng cách cung cấp cho họ các phương pháp phát triển trực giác nhịp nhàng, một lượng từ vựng chức năng để thảo luận về tiết tấu trong dựng phim và phân tích các loại tiết tấu trong phim và cách thức hoạt động của chúng. Có rất nhiều sách về công nghệ dựng phim, một số sách về lịch sử nghề nghiệp, nhưng rất ít sách cung cấp cho các nhà dựng phim và nhà làm phim những công cụ để công việc diễn phim của họ hiệu quả hơn. Tiết tấu trong dựng phim xem xét một số vấn đề trọng tâm của nghệ thuật làm phim: tiết tấu, một từ thường được sử dụng và hiếm khi được định nghĩa. Những ý tưởng của nó về tiếp tối là gì, nó được định hình ra sao và mục đích của nó là gì đều rất hữu ích đối với các học giả những chiều về điện ảnh, những người muốn biết phim được tạo ra như thế nào và ảnh hưởng của nó như thế nào đến khán giả và đặc biệt là đối với sinh viên và các nhà làm phim chuyên nghiệp, những người có mong muốn làm nên những bộ phim tuyệt vời.

Actions

Chia sẻ trang này