Son Kevin's Recent Activity

  1. Son Kevin đã đăng chủ đề mới.

    10 bí quyết dựng phim mà nhà biên kịch có thể học hỏi

    [IMG] Các nhà biên kịch có thể học được gì từ những bí quyết trong việc dựng phim, giúp kịch bản của họ mang tính điện ảnh và có sức...

    Diễn đàn: Kịch bản

    14/5/19