Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Cộng đồng làm phim 24 hình/s.

 1. thegioidotap2 đã có avatar mới.

  26/2/21 lúc 01:06
 2. 24HFS posted the resource Directing Film Techniques And Aesthetics.

  Ebook, Directing

  21/2/21 lúc 21:19
 3. 24HFS posted the resource Color by Betty Edwards: A Course in Mastering the Art of Mixing Colors.

  Ebook, Color

  21/2/21 lúc 21:05
 4. 24HFS posted the resource Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit.

  Ebook, Editing film

  21/2/21 lúc 20:53
Đang tải...