Script

Thảo luận trong 'Wiki Cinema' bắt đầu bởi Wikicinema, 4/4/16.

Lượt xem: 584

  1. Wikicinema

    Wikicinema Member

    Script | Kịch bản : Khẩu đầu tiên, cơ sở sáng tác đầu tiên của quy trình sản xuất phim. Kịch bản có nhiều điểm tương đồng tiểu thuyết nhưng phải là bản văn súc tích, gợi hình. Kịch bản phải bao gồm đủ các yếu tố: câu chuyện chi tiết, bối cảnh, lời thoài. Kịch bản là từ dùng để chỉ chung cho kịch bản phim (screenplay), kịch bản phân cảnh kỹ thuật (shooting script), hoặc kịch bản phác thảo (spec script). Ở Hollywood, mỗi kịch bản thường được trả mức thù lao nhất định, sau đó tác giả sẽ được trả thêm một khoản nữa nếu kịch bản được sản xuất thành phim.
     

    Bài viết cùng chủ đề