In This Album

140
Xcine
20 mẫu video chuyển cảnh sử dụng hiệu ứng hạt
Tương thích với tất cả các phần mềm dựng phim.
Độ phân giải: 1920 x1080
Định dạng: MOV + PNG
Dung lượng: 600MB

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

Chia sẻ trang này