Cộng đồng làm phim 24 hình/s

  1. Kịch bản

   Đề tài thảo luận:
   31
   Bài viết:
   31
   RSS
  2. Đạo diễn

   Đề tài thảo luận:
   41
   Bài viết:
   41
   RSS
  3. Quay phim

   Máy quay Điện ảnh, máy quay truyền hình, máy quay bán chuyên nghiệp (dịch vụ, du lịch, cầm tay..), Máy ảnh có chức năng quay phim DSLR
   RSS
  4. Chiếu sáng

   Chiếu sáng cho Phim ảnh và chiếu sáng Mỹ thuật (kiến trúc, nội thất, các công trình công cộng...)
   Đề tài thảo luận:
   60
   Bài viết:
   66
   RSS
  5. Âm thanh

   Diễn đàn thảo luận về Âm thanh
   Đề tài thảo luận:
   52
   Bài viết:
   128
   RSS
  6. Điện ảnh 24h/s

   Thảo luận chung về phim ảnh trong nước và quốc tế
   RSS
  7. ENGLISH

   Thread by english language
   Đề tài thảo luận:
   5,778
   Bài viết:
   5,778
   RSS
  8. KHU VỰC SINH VIÊN SKDA

   khu vực dành cho các sinh viên trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội
   Đề tài thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  1. Thông báo

   Thông báo từ 24 hình/s, các quy định & hướng dẫn sử dụng các chức năng ở 24hinh.vn
   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   14
   RSS
  2. Sự kiện

   Sự kiện công nghệ, Pr, khuyến mại của các công ty công nghệ
   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   9
   RSS
  3. Hướng dẫn

   Góp ý cho Diễn đàn, thắc mắc về bài viết và chức năng của Diễn đàn.
   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   58
   RSS
  4. Wiki Cinema

   Thư viện từ điện thuật ngữ chuyên ngành Điện ảnh - Truyền hình
   Đề tài thảo luận:
   642
   Bài viết:
   655
   Mới nhất: Key light Đội Hình Mu, 15/3/24
   RSS
  5. Quảng cáo

   Đề tài thảo luận:
   45
   Bài viết:
   47
   RSS