Knowledge Base

Categories

Frequently Asked Questions

 1. Hướng dẫn nâng cấp tài khoản KHOÁ HỌC 2,572 Views

  Bước 1: Đăng ký thành viên trên 24hinh.vn (Nếu chưa đăng ký thì Click here) Bước 2: Chuyển khoản...
 2. Hướng dẫn nâng cấp tài khoản DOWNLOAD 1,969 Views

  Hướng dẫn nâng cấp tài khoản DOWNLOAD Bước 1: Đăng ký thành viên trên 24hinh.vn (Nếu chưa đăng...
 3. Hướng dẫn xem bài giảng trong KHÓA HỌC 1,448 Views

  Sau khi nâng lên VIP thành công. Các bạn có quyền truy cập tất cả các khóa học trên 24hinh.vn...
 4. Hướng dẫn nâng cấp tài khoản VIP 1,329 Views

  Hướng dẫn nâng cấp Bước 1: Đăng ký thành viên trên 24hinh.vn Bước 2: Chuyển khoản 999.000 VNĐ...
 5. Hướng dẫn tải khóa học từ Masterclass 1,021 Views

  Lưu ý: Mỗi ngày hỗ trợ tải tối đa 2 khóa học Chỉ dành cho thành viên đã nâng cấp gói DOWNLOAD...