In This Album

141
Xcine
Tương thích với tất cả các phần mềm dựng phim.
Độ phân giải: 1920 x1080 hỗ trợ 25 fps và 29 fps
Định dạng: MOV
Dung lượng: 600MB

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

Chia sẻ trang này