In This Album

153
Xcine
30 mẫu chuyển cảnh ngôi sao, phù hợp với các chương trình giải trí, sao online.
Độ phân giải: 1920 x 1080
Định dạng: MOV + Alpha
Dung lượng: 1,54 GB

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

Chia sẻ trang này