Album: 2K Color Effect. Hiệu ứng hạt

Tạo hiệu ứng hạt (gain) giống phim nhựa cho video<br /> Độ phân giải: 2K<br /> Định dạng: MOV<br /> Dung lượng: 5.4 GB

2K Color Effect. Hiệu ứng hạt

Updated 5/2/18
FREE GORILLA GRAIN FILM GRAIN!  
Loading Photos......
Loading Photos......
Xcine
Tạo hiệu ứng hạt (gain) giống phim nhựa cho video
Độ phân giải: 2K
Định dạng: MOV
Dung lượng: 5.4 GB

Chia sẻ trang này