Album: 2K Video Effect. mDust 2

Tương thích tất cả các phần mềm dựng phim<br /> Độ phân giải: 2K (2048x1152)<br /> Định dạng: MOV<br /> Dung lượng: 22,5 GB<br /> <br /> Hương dẫn sử dụng chế độ hòa trôn:<br /> Adobe Premiere - Blend Mode - Liner Dodge (add)<br /> AfterEffects - Blending Mode - Add<br /> FinalCut - Composite Mode - Add

2K Video Effect. mDust 2

Updated 29/10/16
150  
Loading Photos......
Loading Photos......
Xcine
Tương thích tất cả các phần mềm dựng phim
Độ phân giải: 2K (2048x1152)
Định dạng: MOV
Dung lượng: 22,5 GB

Hương dẫn sử dụng chế độ hòa trôn:
Adobe Premiere - Blend Mode - Liner Dodge (add)
AfterEffects - Blending Mode - Add
FinalCut - Composite Mode - Add

Chia sẻ trang này