Album: Bàn về làn điệu chèo mới: kỷ yếu hội thảo

Tên sách: Bàn về làn điệu chèo mới: kỷ yếu hội thảo<br /> Tác giả: Nhiều tác giả<br /> Năm xuất bản: 2002<br /> Nhà xuất bản: Viện Sân khấu<br /> Số trang: 260tr.<br /> Nội dung: bàn về sáng tác làn điệu chèo mới, giới thiệu một số làn điệu chèo mới: nhớ con sông quê, thương cho kiếp con tằm, yêu nhau tượng cũng là người…<br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Bàn về làn điệu chèo mới: kỷ yếu hội thảo

Updated 11/4/18
578  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Bàn về làn điệu chèo mới: kỷ yếu hội thảo
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Viện Sân khấu
Số trang: 260tr.
Nội dung: bàn về sáng tác làn điệu chèo mới, giới thiệu một số làn điệu chèo mới: nhớ con sông quê, thương cho kiếp con tằm, yêu nhau tượng cũng là người…
262

Tags

Actions

Chia sẻ trang này