Album: Bàn về làn điệu chèo mới: kỷ yếu hội thảo

Tên sách: Bàn về làn điệu chèo mới: kỷ yếu hội thảo<br /> Tác giả: Nhiều tác giả<br /> Năm xuất bản: 2002<br /> Nhà xuất bản: Viện Sân khấu<br /> Số trang: 260tr.<br /> Nội dung: bàn về sáng tác làn điệu chèo mới, giới thiệu một số làn điệu chèo mới: nhớ con sông quê, thương cho kiếp con tằm, yêu nhau tượng cũng là người…<br />

Bàn về làn điệu chèo mới: kỷ yếu hội thảo

Updated 11/4/18
578  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Bàn về làn điệu chèo mới: kỷ yếu hội thảo
Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Viện Sân khấu
Số trang: 260tr.
Nội dung: bàn về sáng tác làn điệu chèo mới, giới thiệu một số làn điệu chèo mới: nhớ con sông quê, thương cho kiếp con tằm, yêu nhau tượng cũng là người…

Tags

Actions

Chia sẻ trang này