Album: Bùi Thị Ngọc Anh (MS9801DV)

Thông tin bản thân<br /> Họ và tên*:Bùi thị ngọc anh<br /> Nick Name:<br /> Ngày tháng năm sinh*:23/07/1998<br /> Địa chỉ thường trú: Ngọc chị - Vĩnh Ngọc - Đông Anh Hà Nội<br /> SDT liên hệ:0962937623<br /> Cân nặng:48<br /> Chiều cao: 1m58<br /> Lĩnh vực đăng ký : Diễn viên<br /> Đơn vị quản lý: DOP MEDIA (24hinh.vn)<br /> Bằng cấp:12/12<br /> Sở thích : thích đi phượt

Bùi Thị Ngọc Anh (MS9801DV)

Updated 21/10/16
23  
24  
25  
26  
Loading Photos......
Loading Photos......
ActorVietNam
Thông tin bản thân
Họ và tên*:Bùi thị ngọc anh
Nick Name:
Ngày tháng năm sinh*:23/07/1998
Địa chỉ thường trú: Ngọc chị - Vĩnh Ngọc - Đông Anh Hà Nội
SDT liên hệ:0962937623
Cân nặng:48
Chiều cao: 1m58
Lĩnh vực đăng ký : Diễn viên
Đơn vị quản lý: DOP MEDIA (24hinh.vn)
Bằng cấp:12/12
Sở thích : thích đi phượt

Actions

Chia sẻ trang này