Album: Cơ sở nghệ thuật ngẫu hứng

Tên sách: Cơ sở nghệ thuật ngẫu hứng<br /> Tác giả: Phạm Duy KHuê<br /> Năm xuất bản: 2007<br /> Nhà xuất bản: Văn học<br /> Số trang: 388tr.<br /> Nội dung: giới thiệu vai trò của tiềm thức trong hoạt động sáng tạo, trình diễn và thưởng thức nghệ thuật sân khấu; vai trò của tưởng tượng trong hoạt động sáng tạo, trình diễn và thưởng thức nghệ thuật sân khấu, phương pháp thể loại của sân khấu kịch hát truyền thống dân tộc<br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Cơ sở nghệ thuật ngẫu hứng

Updated 11/4/18
565  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Cơ sở nghệ thuật ngẫu hứng
Tác giả: Phạm Duy KHuê
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 388tr.
Nội dung: giới thiệu vai trò của tiềm thức trong hoạt động sáng tạo, trình diễn và thưởng thức nghệ thuật sân khấu; vai trò của tưởng tượng trong hoạt động sáng tạo, trình diễn và thưởng thức nghệ thuật sân khấu, phương pháp thể loại của sân khấu kịch hát truyền thống dân tộc
262

Chia sẻ trang này