Album: Cơ sở văn hóa của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam

Tên sách: Cơ sở văn hóa của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam<br /> Tác giả: Trần Trí Trắc<br /> Năm xuất bản: 2015<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 380tr.<br /> Nội dung: bố cục với 5 chương cơ bản: thời tiền sử, thời sơ lược, thời Bắc thuộc, thời trung-cận đại và hiện đại. Mỗi thời được tác giả chia làm hai phần: cơ sở văn hóa và nhận diện cơ sở văn hóa của mỗi thời kỳ. Riêng trong chương 4 lại được phân làm các giai đoạn: Đinh – Lê, Trần – Lê, Nguyễn.<br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Cơ sở văn hóa của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam

Updated 12/4/18
590  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Cơ sở văn hóa của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam
Tác giả: Trần Trí Trắc
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 380tr.
Nội dung: bố cục với 5 chương cơ bản: thời tiền sử, thời sơ lược, thời Bắc thuộc, thời trung-cận đại và hiện đại. Mỗi thời được tác giả chia làm hai phần: cơ sở văn hóa và nhận diện cơ sở văn hóa của mỗi thời kỳ. Riêng trong chương 4 lại được phân làm các giai đoạn: Đinh – Lê, Trần – Lê, Nguyễn.
262

Chia sẻ trang này