Album: Đạo diễn với kịch hát dân tộc

Tên sách: Đạo diễn với kịch hát dân tộc<br /> Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương<br /> Năm xuất bản: 2011<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 262tr.<br /> Nội dung: phân tích khái niệm về đạo diễn, đặc điểm chung và riêng trong sân khấu kịch nói và kịch hát dân tộc, từ kịch bản đến vở diễn, từ thầy tuồng đến đạo diễn.<br />

Đạo diễn với kịch hát dân tộc

Updated 12/4/18
588  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Đạo diễn với kịch hát dân tộc
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 262tr.
Nội dung: phân tích khái niệm về đạo diễn, đặc điểm chung và riêng trong sân khấu kịch nói và kịch hát dân tộc, từ kịch bản đến vở diễn, từ thầy tuồng đến đạo diễn.

Chia sẻ trang này