Album: Để viết kịch bản điện ảnh

Tên sách: Để viết kịch bản điện ảnh<br /> Tác giả: Michel Chion<br /> Dịch giả: Phương Thư<br /> NXB: Trẻ<br /> Trang: 305tr<br /> Nội dung: Cuốn sách mô tả, phân tích các yếu tố của kịch bản và kỹ thuật viết kịch bản. Những phương thức tạo dựng nên một kịch bản hay và giá trị, cách thức trình bày nội dung kịch bản sao cho hấp dẫn và thuyết phục nhất.<br />

Để viết kịch bản điện ảnh

Updated 3/4/18
427  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Để viết kịch bản điện ảnh
Tác giả: Michel Chion
Dịch giả: Phương Thư
NXB: Trẻ
Trang: 305tr
Nội dung: Cuốn sách mô tả, phân tích các yếu tố của kịch bản và kỹ thuật viết kịch bản. Những phương thức tạo dựng nên một kịch bản hay và giá trị, cách thức trình bày nội dung kịch bản sao cho hấp dẫn và thuyết phục nhất.

Tags

Actions

Chia sẻ trang này