Album: Đến với nhạc chèo

Tên sách: Đến với nhạc chèo<br /> Tác giả: Đôn Truyền<br /> Năm xuất bản: 2001<br /> Nhà xuất bản: Viện Sân khấu<br /> Số trang: 142tr.<br /> Nội dung: sự nhận diện chèo qua âm nhạc, tìm hiểu vai trò âm nhạc trong chèo, những nét đặc trưng trong ngôn ngữ nhạc chèo và nghệ thuật diễn tấu của đàn.<br />

Đến với nhạc chèo

Updated 11/4/18
580  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Đến với nhạc chèo
Tác giả: Đôn Truyền
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Viện Sân khấu
Số trang: 142tr.
Nội dung: sự nhận diện chèo qua âm nhạc, tìm hiểu vai trò âm nhạc trong chèo, những nét đặc trưng trong ngôn ngữ nhạc chèo và nghệ thuật diễn tấu của đàn.

Chia sẻ trang này