Album: Điện ảnh hay con người tưởng tượng

Tác giả: EDGAR MORIN; Bạch Bích: dịch.<br /> Năm xuất bản: 2006.<br /> Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin.<br /> Nội dung: Cuốn sách với nội dung trừu tượng hóa về nền Điện ảnh, cùng những sự so sánh khách quan và chủ quan giữa Điện ảnh và thực tế.<br />

Điện ảnh hay con người tưởng tượng

Updated 8/4/18
441  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tác giả: EDGAR MORIN; Bạch Bích: dịch.
Năm xuất bản: 2006.
Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin.
Nội dung: Cuốn sách với nội dung trừu tượng hóa về nền Điện ảnh, cùng những sự so sánh khách quan và chủ quan giữa Điện ảnh và thực tế.

Tags

Actions

Chia sẻ trang này