Album: Điện ảnh học: Lý luận và thực tiễn

Cuốn sách đã hệ thống hoá và phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn về điện ảnh. Trình bày về nền điện ảnh thế giới và những vấn đề lý luận và thực tiễn của nền điện ảnh Việt Nam<br /> <br /> Cụ thể cuốn sách có 2 phần:<br /> Phần 1: Điện ảnh học thế giới<br /> – Di sản Lý luận<br /> Phần 2: Điện ảnh học ở Việt Nam<br /> – Lý luận và thực tiễn.<br /> <br /> Tác giả: Vũ Ngọc Thanh<br />

Điện ảnh học: Lý luận và thực tiễn

Updated 16/3/20
258  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Cuốn sách đã hệ thống hoá và phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn về điện ảnh. Trình bày về nền điện ảnh thế giới và những vấn đề lý luận và thực tiễn của nền điện ảnh Việt Nam

Cụ thể cuốn sách có 2 phần:
Phần 1: Điện ảnh học thế giới
– Di sản Lý luận
Phần 2: Điện ảnh học ở Việt Nam
– Lý luận và thực tiễn.

Tác giả: Vũ Ngọc Thanh
  1. Vũ Văn Huân and htrvinh like this.

Tags

Actions

Chia sẻ trang này