Album: Điện ảnh Nhật Bản

Tên sách: Điện ảnh Nhật Bản<br /> Tác giả: Tadao Sato; Đặng Minh Liên: dịch từ bản tiếng Nga<br /> Năm xuất bản: 2015<br /> Nhà xuất bản: Văn học<br /> Nội dung: Cuốn sách nghiên cứu về lịch sử Điện ảnh Nhật Bản hay nói cách khác là lịch sử tư tưởng Điện ảnh dọc suốt thế kỷ XX. Với những chủ đề nghiên cứu và những lý giải cụ thể sẽ đem đến cho bạn đọc những thông tin vô cùng hữu ích về nền Điện ảnh Nhật Bản.<br />

Điện ảnh Nhật Bản

Updated 8/4/18
433  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Điện ảnh Nhật Bản
Tác giả: Tadao Sato; Đặng Minh Liên: dịch từ bản tiếng Nga
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Văn học
Nội dung: Cuốn sách nghiên cứu về lịch sử Điện ảnh Nhật Bản hay nói cách khác là lịch sử tư tưởng Điện ảnh dọc suốt thế kỷ XX. Với những chủ đề nghiên cứu và những lý giải cụ thể sẽ đem đến cho bạn đọc những thông tin vô cùng hữu ích về nền Điện ảnh Nhật Bản.

Chia sẻ trang này