Album: Điện ảnh Thành Phố Hồ Chí Minh

Tên sách: Điện ảnh Thành Phố Hồ Chí Minh<br /> Tác giả: Nguyễn Quân Bảo<br /> Năm xuất bản: 2008<br /> Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh<br /> Số trang: 324tr (photo)<br /> Nội dung : trả lời cho câu hỏi Điện ảnh là gì ? giới thiệu một số vấn đề cụ thể về Điện ảnh…<br />

Điện ảnh Thành Phố Hồ Chí Minh

Updated 10/4/18
523  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Điện ảnh Thành Phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Quân Bảo
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh
Số trang: 324tr (photo)
Nội dung : trả lời cho câu hỏi Điện ảnh là gì ? giới thiệu một số vấn đề cụ thể về Điện ảnh…

Chia sẻ trang này