Album: Điện ảnh và Truyền hình Việt Nam hiện nay: Chuyên luận

Tên sách: Điện ảnh và Truyền hình Việt Nam hiện nay: Chuyên luận<br /> Tác giả: Trần Duy Hinh<br /> Năm xuất bản: 2006<br /> Nhà xuất bản : Văn hóa-Thông tin<br /> Nội dung: Đây là một công trình phục vụ thiết thực cho việc học tập bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng trong diện hoạt động cho các sinh viên đại học và các ngành học cao học, các nghiên cứu sinh chuyên ngành Điện ảnh và Truyền hình Việt Nam.<br />

Điện ảnh và Truyền hình Việt Nam hiện nay: Chuyên luận

Updated 9/4/18
507  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Điện ảnh và Truyền hình Việt Nam hiện nay: Chuyên luận
Tác giả: Trần Duy Hinh
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản : Văn hóa-Thông tin
Nội dung: Đây là một công trình phục vụ thiết thực cho việc học tập bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng trong diện hoạt động cho các sinh viên đại học và các ngành học cao học, các nghiên cứu sinh chuyên ngành Điện ảnh và Truyền hình Việt Nam.

Chia sẻ trang này