Album: Đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy nghệ thuật biểu diễn kịch hát dân tộc truyền thống

Tên sách: Đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy nghệ thuật biểu diễn kịch hát dân tộc truyền thống<br /> Tác giả: Đào Mạnh Hùng<br /> Năm xuất bản: 2015<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 216tr.<br /> Nội dung: phân tích những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật biểu diễn kịch hát dân tộc truyền thống, thực trạng đào tạo nghệ thuật biểu diễn kịch hát dân tộc truyền thống tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật và những yêu cầu của công tác đào tạo nghệ thuật.<br />

Đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy nghệ thuật biểu diễn kịch hát dân tộc truyền thống

Updated 11/4/18
568  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy nghệ thuật biểu diễn kịch hát dân tộc truyền thống
Tác giả: Đào Mạnh Hùng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 216tr.
Nội dung: phân tích những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật biểu diễn kịch hát dân tộc truyền thống, thực trạng đào tạo nghệ thuật biểu diễn kịch hát dân tộc truyền thống tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật và những yêu cầu của công tác đào tạo nghệ thuật.

Chia sẻ trang này