Album: Đời người trên sàn diễn: tiểu luận và phê bình

Tên sách: Đời người trên sàn diễn: tiểu luận và phê bình<br /> Tác giả: Nguyễn Phan Thọ<br /> Năm xuất bản: 1998<br /> Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc<br /> Số trang: 197tr.<br /> Nội dung: gồm hai phần chính là tiểu luận và phê bình, tác giả muốn giới thiệu với bạn đọc thực trạng sân khấu hiện nay với những bế tắc triền miên, khó khăn chồng chất với bao thách thức và biến động khôn lường. Tác giả luôn gắn liền lý luận với thực tiễn, dùng lý luận soi vào thực tiễn và thực tiễn rút ra những vấn đề mang tính lý luận.<br />

Đời người trên sàn diễn: tiểu luận và phê bình

Updated 12/4/18
599  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Đời người trên sàn diễn: tiểu luận và phê bình
Tác giả: Nguyễn Phan Thọ
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc
Số trang: 197tr.
Nội dung: gồm hai phần chính là tiểu luận và phê bình, tác giả muốn giới thiệu với bạn đọc thực trạng sân khấu hiện nay với những bế tắc triền miên, khó khăn chồng chất với bao thách thức và biến động khôn lường. Tác giả luôn gắn liền lý luận với thực tiễn, dùng lý luận soi vào thực tiễn và thực tiễn rút ra những vấn đề mang tính lý luận.

Chia sẻ trang này