Album: Dựng phim cơ bản

Cuốn dựng phim cơ bản tiếp tục ý tưởng của bộ sách là giới thiệu đến những người mới bắt đầu vào nghề đến lĩnh vực dựng phim. Những hướng dẫn và bài tập thực hành được trình bày trong cuốn sách này sẽ cung cấp cho người mới vào nghề một sự hiểu biết rõ ràng về các kĩ thuật và phương pháp luận liên quan đến nội dung, cách thức và lý do của quá trình dựng phim

Dựng phim cơ bản

Updated 3/9/21
644  
Loading Photos......
Loading Photos......
24HFS
Cuốn dựng phim cơ bản tiếp tục ý tưởng của bộ sách là giới thiệu đến những người mới bắt đầu vào nghề đến lĩnh vực dựng phim. Những hướng dẫn và bài tập thực hành được trình bày trong cuốn sách này sẽ cung cấp cho người mới vào nghề một sự hiểu biết rõ ràng về các kĩ thuật và phương pháp luận liên quan đến nội dung, cách thức và lý do của quá trình dựng phim

Tags

Actions

Chia sẻ trang này