Album: Dựng phim Truyền hình, Điện ảnh, Video

Tên sách: Dựng phim Truyền hình, Điện ảnh, Video<br /> Tác giả: A.G.Sokolov<br /> Năm xuất bản: 2007<br /> Nhà xuất bản: Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội<br /> Nội dung: Cuốn sách được chia làm 3 phần cụ thể giới thiệu về các loại hình nghệ thuật sáng tạo khác nhau: truyền hình, điện ảnh, phim hoạt hình, đồ họa vi tính, quảng cáo và mạng internet. Đồng thời phân tích chi tiết từng lĩnh vực nằm trong đó. Là một cuốn sách hay không thể thiếu của những người làm nghề.<br /> Tập 1: Gồm 4 chương<br /> 1. Chương 1: Những thong o tin ngắn gọn về các cơ sở và thực chất của việc dựng phim.2.<br /> 2. Chương 2: Những nguyên tắc nối các khuôn hình của cảnh quay.<br /> 3. Chương 3: Chuyện kể trên màn ảnh thông qua các hình thức tạo hình.<br /> 4. Chương 4: Một số lời khuyên những khuôn hình gói cảnh<br /> Tập 2: gồm 5 chương<br /> 1. Công nghệ sáng tác.<br /> 2. Dựng cảnh trong khuôn hình.<br /> 3. Dựng tiếng.<br /> 4. Dựng kết hợp tiếng hình mối liên hệ giữa hình tượng thể hiện và âm thanh.<br /> 5. Dựng lời thuyêt minh, lời bình tác giả và tự thoại<br /> Tập 3: gồm 3 chương<br /> 1. Khái niệm chung về kịch<br /> 2. Kịch trong phim tài liệu<br /> 3. Nghệ thuật kịch trong phim truyện<br /> <br />

Dựng phim Truyền hình, Điện ảnh, Video

Updated 20/3/20
297  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Dựng phim Truyền hình, Điện ảnh, Video
Tác giả: A.G.Sokolov
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội
Nội dung: Cuốn sách được chia làm 3 phần cụ thể giới thiệu về các loại hình nghệ thuật sáng tạo khác nhau: truyền hình, điện ảnh, phim hoạt hình, đồ họa vi tính, quảng cáo và mạng internet. Đồng thời phân tích chi tiết từng lĩnh vực nằm trong đó. Là một cuốn sách hay không thể thiếu của những người làm nghề.
Tập 1: Gồm 4 chương
1. Chương 1: Những thong o tin ngắn gọn về các cơ sở và thực chất của việc dựng phim.2.
2. Chương 2: Những nguyên tắc nối các khuôn hình của cảnh quay.
3. Chương 3: Chuyện kể trên màn ảnh thông qua các hình thức tạo hình.
4. Chương 4: Một số lời khuyên những khuôn hình gói cảnh
Tập 2: gồm 5 chương
1. Công nghệ sáng tác.
2. Dựng cảnh trong khuôn hình.
3. Dựng tiếng.
4. Dựng kết hợp tiếng hình mối liên hệ giữa hình tượng thể hiện và âm thanh.
5. Dựng lời thuyêt minh, lời bình tác giả và tự thoại
Tập 3: gồm 3 chương
1. Khái niệm chung về kịch
2. Kịch trong phim tài liệu
3. Nghệ thuật kịch trong phim truyện

  1. Hạ Băng thích bài này.

Chia sẻ trang này