Album: Đường vào nghề Điện Ảnh

Tên sách: Đường vào nghề Điện Ảnh<br /> Tác giả: Việt Hoa-Hương Giang<br /> Năm xuất bản: 2007<br /> Nhà xuất bản : Trẻ<br /> Nội dung: Cuốn sách như một cuốn cẩm nang hướng nghiệp cho mọi đối tượng đã đang và sẽ yêu thích đam mê bộ môn nghệ thuật thứ bảy này. Cuốn sách sẽ mang đế cho bạn cái nhìn chủ quan nhất về nghề Điện ảnh để từ đó bạn sẽ có thể tự tin hơn trong việc chọn nghề chọn ngành mà mình yêu thích<br />

Đường vào nghề Điện Ảnh

Updated 9/4/18
506  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Đường vào nghề Điện Ảnh
Tác giả: Việt Hoa-Hương Giang
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản : Trẻ
Nội dung: Cuốn sách như một cuốn cẩm nang hướng nghiệp cho mọi đối tượng đã đang và sẽ yêu thích đam mê bộ môn nghệ thuật thứ bảy này. Cuốn sách sẽ mang đế cho bạn cái nhìn chủ quan nhất về nghề Điện ảnh để từ đó bạn sẽ có thể tự tin hơn trong việc chọn nghề chọn ngành mà mình yêu thích

Chia sẻ trang này