Album: Giáo trình Hát chèo

Tên sách: Giáo trình Hát chèo<br /> Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết<br /> Năm xuất bản: 2000<br /> Nhà xuất bản: ĐH Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội<br /> Số trang: 377tr.<br /> Nội dung: cuốn sách tập hợp được gần 100 làn điệu hát chèo mẫu mực hoàn chỉnh về nội dung hình thức điển hình cho các tính cách nhân vật trong chèo, được phân tích, trình bày lồng điệu phổ nhạc…<br />

Giáo trình Hát chèo

Updated 10/4/18
546  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Giáo trình Hát chèo
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: ĐH Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội
Số trang: 377tr.
Nội dung: cuốn sách tập hợp được gần 100 làn điệu hát chèo mẫu mực hoàn chỉnh về nội dung hình thức điển hình cho các tính cách nhân vật trong chèo, được phân tích, trình bày lồng điệu phổ nhạc…

Chia sẻ trang này