Album: Giáo trình Lịch sử Điện ảnh Việt Nam

Tên sách: Giáo trình Lịch sử Điện ảnh Việt Nam<br /> Tác giả<img src="styles/default/xenforo/clear.png" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p" />GS. TS. NSƯT Trần Duy Hinh<br /> Năm xuất bản: 2017<br /> Nhà xuất bản: Thanh Niên<br /> Nội dung: Mục đích của tác giả khi tiến hành soạn thảo cuốn sách để dùng làm tài liệu chính thức phục vụ cho học viên, sinh viên cả hai hệ Đại học và Sau đại học với phạm vi kiến thức từ 1898 – 2015 tức là từ khi điện ảnh được người Pháp du nhập vào Việt Nam đến nay, khi điện ảnh Việt Nam trở thành nền điện ảnh dân tộc sáng giá và đang tích cực hội nhập với điện ảnh khu vực cũng như trên thế giới.<br /> Cuốn sách được chia làm 5 giai đoạn:<br /> 1. Điện ảnh Việt Nam thời kỳ tự phát trước CM Tháng tám, giai đoạn 1898 – 1945<br /> 2. Điện ảnh Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1956 – 1975<br /> 3. Điện ảnh Việt Nam khi sau khi đất nước thống nhất giai đoạn 1976 – 1986<br /> 4. Điện ảnh Việt Nam thời đổi mới, mở cửa giai đoạn 1987 – 2000<br /> 5. Điện ảnh Việt Nam thời đầu hội nhập giai đoạn 2000 đến nay (2016)<br />

Giáo trình Lịch sử Điện ảnh Việt Nam

Updated 9/4/18
503  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Giáo trình Lịch sử Điện ảnh Việt Nam
Tác giả:pGS. TS. NSƯT Trần Duy Hinh
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Nội dung: Mục đích của tác giả khi tiến hành soạn thảo cuốn sách để dùng làm tài liệu chính thức phục vụ cho học viên, sinh viên cả hai hệ Đại học và Sau đại học với phạm vi kiến thức từ 1898 – 2015 tức là từ khi điện ảnh được người Pháp du nhập vào Việt Nam đến nay, khi điện ảnh Việt Nam trở thành nền điện ảnh dân tộc sáng giá và đang tích cực hội nhập với điện ảnh khu vực cũng như trên thế giới.
Cuốn sách được chia làm 5 giai đoạn:
1. Điện ảnh Việt Nam thời kỳ tự phát trước CM Tháng tám, giai đoạn 1898 – 1945
2. Điện ảnh Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1956 – 1975
3. Điện ảnh Việt Nam khi sau khi đất nước thống nhất giai đoạn 1976 – 1986
4. Điện ảnh Việt Nam thời đổi mới, mở cửa giai đoạn 1987 – 2000
5. Điện ảnh Việt Nam thời đầu hội nhập giai đoạn 2000 đến nay (2016)

Chia sẻ trang này