Album: Giáo trình Lịch sử Sân khấu Việt Nam

Tên sách: Giáo trình Lịch sử Sân khấu Việt Nam<br /> Tác giả: Xuân Yến, Hoàng Sự, Trần Việt Ngữ<br /> Năm xuất bản: 2000<br /> Nhà xuất bản: ĐH Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội<br /> Số trang: 92tr.<br /> Nội dung: cuốn sách phát triển hoàn chỉnh và rực rỡ của Sân khấu Việt Nam, đồng thời phân tích sự ra đời và phát triển của Nghệ thuật Cải lương.<br />

Giáo trình Lịch sử Sân khấu Việt Nam

Updated 10/4/18
549  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Giáo trình Lịch sử Sân khấu Việt Nam
Tác giả: Xuân Yến, Hoàng Sự, Trần Việt Ngữ
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: ĐH Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội
Số trang: 92tr.
Nội dung: cuốn sách phát triển hoàn chỉnh và rực rỡ của Sân khấu Việt Nam, đồng thời phân tích sự ra đời và phát triển của Nghệ thuật Cải lương.
  1. Mai Ái thích bài này.
  2. Que huong
    Que huong
    Làm ơn cho tôi hỏi là tôi muốn mua cuốn giáo trình này thì làm sao ạ?
    Hazen thích bài này.

Chia sẻ trang này