Album: Giáo trình Nghệ thuật biên kịch (Dùng cho Sân khấu và Truyền hình)

Tên sách: Giáo trình Nghệ thuật biên kịch (Dùng cho Sân khấu và Truyền hình)<br /> Tác giả: Trần Vượng.<br /> Năm xuất bản: ?<br /> Nhà xuất bản: Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội.<br /> Nội dung: Giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho học viên phát triển được năng khiếu tư duy hình tượng đó cũng là điều kiện tiên quyết để trở thành người sáng tác có năng suất cao. Giáo trình được dùng cho sinh viên Biên kịch của chuyên ngành Sân khấu và Truyền hình. <br /> Cuốn sách được chia thành 3 phần cụ thể:<br /> • Phần 1: Nhập môn.<br /> • Phần 2: Đặc trưng cấu tạo kịch là hành động.<br /> • Phần 3: 12 thể loại hài kịch và 58 thủ pháp gây cười.<br />

Giáo trình Nghệ thuật biên kịch (Dùng cho Sân khấu và Truyền hình)

Updated 9/4/18
508  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Giáo trình Nghệ thuật biên kịch (Dùng cho Sân khấu và Truyền hình)
Tác giả: Trần Vượng.
Năm xuất bản: ?
Nhà xuất bản: Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội.
Nội dung: Giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho học viên phát triển được năng khiếu tư duy hình tượng đó cũng là điều kiện tiên quyết để trở thành người sáng tác có năng suất cao. Giáo trình được dùng cho sinh viên Biên kịch của chuyên ngành Sân khấu và Truyền hình.
Cuốn sách được chia thành 3 phần cụ thể:
• Phần 1: Nhập môn.
• Phần 2: Đặc trưng cấu tạo kịch là hành động.
• Phần 3: 12 thể loại hài kịch và 58 thủ pháp gây cười.

Chia sẻ trang này