Album: Giáo trình Nghệ thuật biểu diễn (Sách dùng cho Diễn viên)

Tên sách: Giáo trình Nghệ thuật biểu diễn (Sách dùng cho Diễn viên).<br /> Tác giả: Lâm Hồng Đồng; Thành Đăng Khánh: dịch.<br /> Năm xuất bản: 2006.<br /> Nhà xuất bản: Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội.<br /> Nội dung: Giáo trình Nghệ thuật biểu diễn được chia làm 3 chương với nội dung:<br /> • Chương 1: Lý luận về biểu diễn.<br /> • Chương 2: Sáng tạo hình tượng nhân vật sân khấu.<br /> • Chương 3: Xây dựng hình tượng nhân vật Điện ảnh, Truyền hình.<br />

Giáo trình Nghệ thuật biểu diễn (Sách dùng cho Diễn viên)

Updated 9/4/18
515  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Giáo trình Nghệ thuật biểu diễn (Sách dùng cho Diễn viên).
Tác giả: Lâm Hồng Đồng; Thành Đăng Khánh: dịch.
Năm xuất bản: 2006.
Nhà xuất bản: Trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Hà Nội.
Nội dung: Giáo trình Nghệ thuật biểu diễn được chia làm 3 chương với nội dung:
• Chương 1: Lý luận về biểu diễn.
• Chương 2: Sáng tạo hình tượng nhân vật sân khấu.
• Chương 3: Xây dựng hình tượng nhân vật Điện ảnh, Truyền hình.
  1. Mai Ái thích bài này.
  2. Tuấn Nam
    Tuấn Nam
    Mình có phần 2 ko ạ

Chia sẻ trang này