Album: Góp nhặt dọc đường

Tên sách: Góp nhặt dọc đường<br /> Tác giả: Vũ Ngọc Liễn<br /> Năm xuất bản: 2001<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 252tr.<br /> Nội dung: những nhà hoạt động sân khấu tiêu biểu của nước ta cuối thế kỷ 19 - Đào Tấn, Hát bội và hát bội Bình Định, Hát bội Nam Bộ, phân tích tác phẩm cải lương: Trần Bình Trọng. Ngoài ra cuối sách tác giả còn đưa vào 10 bài phiếm luận.<br />

Góp nhặt dọc đường

Updated 12/4/18
597  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Góp nhặt dọc đường
Tác giả: Vũ Ngọc Liễn
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 252tr.
Nội dung: những nhà hoạt động sân khấu tiêu biểu của nước ta cuối thế kỷ 19 - Đào Tấn, Hát bội và hát bội Bình Định, Hát bội Nam Bộ, phân tích tác phẩm cải lương: Trần Bình Trọng. Ngoài ra cuối sách tác giả còn đưa vào 10 bài phiếm luận.

Chia sẻ trang này