Album: Góp nhặt dọc đường

Tên sách: Góp nhặt dọc đường<br /> Tác giả: Vũ Ngọc Liễn<br /> Năm xuất bản: 2001<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Số trang: 252tr.<br /> Nội dung: những nhà hoạt động sân khấu tiêu biểu của nước ta cuối thế kỷ 19 - Đào Tấn, Hát bội và hát bội Bình Định, Hát bội Nam Bộ, phân tích tác phẩm cải lương: Trần Bình Trọng. Ngoài ra cuối sách tác giả còn đưa vào 10 bài phiếm luận.<br /> <a class="photoBbcode" href="gallery/photos/262/" title="262" data-id="262" data-size=""> <img class="bbCodeImage LbImage" src="data/photos/m/0/300-1521129064-3fdd521928fcef93a81ba52cb4838c94.png" alt="262" /> </a> <script type="text/javascript"> !function($, window, document, _undefined) { XenForo.register('.photoBbcode', 'XenForo.XenGalleryOverlayToggle'); }(jQuery, this, document); </script>

Góp nhặt dọc đường

Updated 12/4/18
597  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Góp nhặt dọc đường
Tác giả: Vũ Ngọc Liễn
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Sân khấu
Số trang: 252tr.
Nội dung: những nhà hoạt động sân khấu tiêu biểu của nước ta cuối thế kỷ 19 - Đào Tấn, Hát bội và hát bội Bình Định, Hát bội Nam Bộ, phân tích tác phẩm cải lương: Trần Bình Trọng. Ngoài ra cuối sách tác giả còn đưa vào 10 bài phiếm luận.
262

Chia sẻ trang này