Album: Góp phần nâng cao chất lượng phim khoa học Việt Nam

Tên sách: Góp phần nâng cao chất lượng phim khoa học Việt Nam<br /> Tác giả: Trần Duy Hinh<br /> Năm xuất bản: 2003<br /> Nhà xuất bản: Sân khấu<br /> Nội dung: Cuốn sách mang nội dung khái quát quá trình ra đời và phát triển của Điện ảnh khoa học Việt Nam, những khuynh hướng sáng tác và sự tiến bộ về biểu hiện nghệ thuật. Bên cạnh đó cuốn sách còn khái quát những vấn đề của từng giai đoạn phát triển đã được phản ánh trong các phim sản xuất trích dẫn những phim có tính chất điển hình cho từng giai đoạn, phân tích những thành công về mặt nghệ thuật những bước tiến tiếp theo, phân tích điểm yếu làm giảm chất lượng nghệ thuật phim. Đồng thời tác giả cũng liên hệ với phim khoa học Liên Xô trong những giai đoạn tương ứng, chú trọng về mặt lý luận của đạo diễn và nhà lý luận đàn anh để làm cơ sở phân tích phim khoa học Việt Nam.

Góp phần nâng cao chất lượng phim khoa học Việt Nam

Updated 9/4/18
518  
Loading Photos......
Loading Photos......
book24h
Tên sách: Góp phần nâng cao chất lượng phim khoa học Việt Nam
Tác giả: Trần Duy Hinh
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Sân khấu
Nội dung: Cuốn sách mang nội dung khái quát quá trình ra đời và phát triển của Điện ảnh khoa học Việt Nam, những khuynh hướng sáng tác và sự tiến bộ về biểu hiện nghệ thuật. Bên cạnh đó cuốn sách còn khái quát những vấn đề của từng giai đoạn phát triển đã được phản ánh trong các phim sản xuất trích dẫn những phim có tính chất điển hình cho từng giai đoạn, phân tích những thành công về mặt nghệ thuật những bước tiến tiếp theo, phân tích điểm yếu làm giảm chất lượng nghệ thuật phim. Đồng thời tác giả cũng liên hệ với phim khoa học Liên Xô trong những giai đoạn tương ứng, chú trọng về mặt lý luận của đạo diễn và nhà lý luận đàn anh để làm cơ sở phân tích phim khoa học Việt Nam.

Chia sẻ trang này